Skip to main content
All Posts By

Administrator

Bouwlocaties

By dossier woningbouwlocaties

De commissie heeft grote problemen gehad met het proces en de voorgestelde locaties. Wat ons betreft gaat er in gezamenlijk overleg bekeken worden wat de beste locaties zijn. De gemeente heeft inmiddels een uitnodiging gestuurd om mee te praten, het proces is in gang gezet.

Read More

Rijsnelheid

By dossier Koningin Wilhelminaweg

Naast hel sluipverkeer wordt er door de bewoners langs de Koningin Wilhelminaweg ook overlast ervaren van te hard rijdende automobilisten. De maximumsnelheid was buiten de kom voorheen 80 km/u en binnen de bebouwde kom 50 km/u. Om de hoge snelheid bij binnenkomst tegen te gaan is de snelheid buiten de bebouwde kom nu 60 km/u.

Read More

Groenekan of groene kant?

By Gemeente, Nieuws, Online Museum

Ons kleine landje kent zo’n 6500 plaatsnamen, ook wel toponiemen genoemd. Sommige hebben een poëtische inslag. Andere klinken op het eerste gehoor een tikje merkwaardig. Een enkele plaatsnaam leent zich voor een grap of een grol. Maar let wel, al deze namen hebben een respectabele herkomst. En dat laatste geldt zeker voor die van de kernen onzer gemeente.

Read More