Skip to main content

Vraag opschorting (particuliere) initiatieven

De Vereniging Groenekan heeft in november 2021 een brief geschreven aan de gemeente om meer duidelijkheid te krijgen over het beleid t.a.v. de ontwikkeling van zonnevelden in de gemeente De Bilt. Hieronder de tekst van de brief.

In Groenekan worden thans de inwoners en belangengroepen door initiatiefnemers voor aanleg zonnevelden benaderd.

Graag vernemen wij van u op op welke wijze u invulling gaat geven aan het “zonne” en “zonnevelden” beleid, rekening houdend met de uitwerking van omgevingsvisie en het participatieproces.

We verwachten op korte termijn een uitnodiging van de gemeente om mee te denken over het uitzetten van een participatietraject t.a.v. ontwikkelen van zonne beleid

We willen dat de gemeente alles in het werk stelt om de huidige initiatieven voor zonnevelden op te schorten, totdat er sprake is van gemeentelijk beleid. Want waar toetsen inwoners en de gemeente deze initiatieven aan?

Hoogachtend,

Namens de vereniging Groenekan