Skip to main content

Gemeente stelt lijst met locaties op.

De gemeente De Bilt heeft besloten om zoveel mogelijk ecologisch maaibeheer toe te passen. De gemeente is daarom aan het uitwerken welke gazons zij ecologisch gaat beheren. Met betrekking tot de bermen is jaren geleden al een inventarisatie gemaakt en waar mogelijk vindt hier al ecologisch maaibeheer plaats. De focus ligt nu dus op de gazons in de kernen.

Ecologisch maaibeheer

Door gazons ecologisch te beheren, geven we meer kruiden en grassen de ruimte om te groeien en te bloeien en vergroten wij de biodiversiteit en de landschappelijke belevingswaarde. Door het vergroten van de biodiversiteit trekken wij ook meer natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups aan. De maatregel die de gemeente gaat toepassen is de frequent van maaien terugbrengen naar één of twee keer per jaar plus afvoeren van het maaisel. Door standaard een smalle strook langs de buitenzijde frequenter te blijven maaien, denkt de gemeente te kunnen blijven zorgen voor een verzorgde uitstraling van de groenvakken. We dragen daardoor bij aan een meer natuurlijk en evenwichtig ecosysteem.

Locaties

Per kern is een lijst opgesteld van mogelijke locaties (gazons) voor deze maatregel. Voor Groenekan is het aantal mogelijke plekken niet groot:

  • Versteeglaan, maar groot deel hiervan is speelterrein
  • Oranjelaan
  • Copijnlaan (gedeeltelijk)

De vraag van de gemeente is nu of men zich kan vinden in deze lijst, of er nog andere geschikte locaties zijn of aanvullende ideeën? Belangrijk daarbij is dat het groenvak geen andere functie, zoals speelveld, heeft. Ook moet het gazon van enige omvang zijn om ecologisch te gaan beheren (i.v.m. effect en uitstraling).