Skip to main content

Raadsvoorstel voor 23 juni 2020

Tijdens de raadsvergadering van november 2019 heeft de raad, mede n.a.v. de ontstane commotie, het plan voor 13 bouwlocaties afgewezen en het college de opdracht gegeven het participatieproces anders te regelen. Hierbij moest samenwerking met de bewoners gezocht worden en een kennisteam ingesteld worden.

Na een startbijeenkomst voor inwoners en organisaties op 22 januari en vier online gesprekken op 22 april, komt het college nu met een raadsvoorstel. Het voorstel wordt op 23 juni 2020 in de raad behandeld.

Het voorstel komt er in het kort hier op neer:

  • het participatieniveau wordt vastgesteld op “meedenken“,
  • er wordt een “Kennisteam Woningbouwopgave” ingesteld,
  • hiervoor wordt een extra budget van € 28.000 beschikbaar  gesteld.

De uitgebreide toelichting en motivatie kunt u in het raadsvoorstel lezen, zie de knop hiernaast.