Locatie
Gemeentehuis
Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven
Contact
030 – 228 94 11
e-mailwebsite
Gebiedsmakelaar Lianne Oosterlee
030-228 94 91
e-mail Lianne
Groenekan (e.o.)

Gemeente De Bilt

Groenekan maakt bestuurlijk deel uit van de gemeente De Bilt. Groenekan is een van de vier kernen. De andere drie zijn Groenekan, Maartensdijk en Westbroek. Zij vormden to 2001 de zelfstandige gemeente Maartensdijk. In 2001 werden ze samengevoegd met de gemeente De Bilt die toen nog uit Bilthoven en De Bilt bestond.

Voor alle bestuurlijke aangelegenheden moeten de bewoners van Groenekan aankloppen bij het gemeentehuis in De Bilt.

Voor gebiedsgerichte zaken kunnen bewoners zicht richten tot de gebiedsmakelaars (zie hieronder).

Activiteit van gemeente in Groenekan.

Wethouder Smolenaers is kernwethouder van Groenekan.
Hij houdt spreekuur van 17.00 – 18.00 uur op:

  • 3 september 2020
  • 5 november 2020

Het spreekuur vindt plaats in het Dorpshuis Groene Daan, Grothelaan 3 in Groenekan.

U kunt wethouder Smolenaers ook spreken op de spreekuren in Hollandsche Rading.

Nieuwe bestuursstructuur

Gebiedswethouder

De gemeente De Bilt wil de bestuursstructuur veranderen van een sterk hiërarchische naar een gebiedsgerichte. Hiertoe zijn gebiedsteams ingesteld. Eén van die gebieden wordt gevormd door de “Groene Kernen”. Hollandsche Rading behoort tot dat gebied. Het wordt vanuit de ambtelijke organisatie ondersteund door twee zogenaamde gebiedsmakelaars en een gebiedswethouder. Voor Hollandsche Rading is dat sinds juni 2018, Dolf Smolenaers. Hij houdt viermaal per jaar spreekuur in het Dorpshuis.
In navolging van de burgemeester kwam hij op 10 oktober 2018 op bezoek om kennis te maken.

Gebiedsmakelaars

Lianne Oosterlee en Bas van Hell zijn vanuit de gemeente De Bilt gebiedsmakelaars voor Hollandsche Rading. Ze weten wat er speelt en kennen Hollandsche Rading goed. Ze helpen graag om initiatieven mogelijk te maken. Ze brengen daarvoor verschillende partijen met elkaar in contact.
Daarnaast zorgen de gebiedsmakelaars ervoor dat de plannen en projecten uit de gemeente aansluiten bij de wensen van Hollandsche Rading.

Lianne en Bas: “Samen met enkele bewoners vormen we de kerngroep van Samen voor Hollandsche Rading (SvHR). Als u een leuk idee heeft voor uw buurt dan kunt u bij ons terecht. Wij denken met u mee en kijken wat er mogelijk is.”

De gebiedsmakelaars werken ook aan een zogenaamde ‘Gebiedsagenda’. Dit is een overzicht van alle opgaven, projecten en ontwikkelingen die (binnenkort) spelen in Hollandsche Rading. We zijn net gestart met het opstellen van deze Gebiedsagenda. Uiteraard krijgt u de mogelijkheid hierover mee te praten.

Overigens kunt u meldingen over o.a. defecte straatlantaarns, losliggende stoeptegels en zwerfvuil doorgeven via de pagina Meteen melden (doorgeven meldingen openbare ruimte).