Het Groenekans Landschap
Contact
Stichting Groenekans Landschap
Berkenlaan 9
3737 RM Groenekan
websitee-mail
Groenekan (e.o.)

Het Groenekans Landschap

De Stichting Het Groenekans Landschap heeft een bijzondere natuur- en cultuurhistorische doelstelling en heeft natuurgronden in eigendom in Groenekan. Het Groenekans Landschap doet er alles aan om de kwaliteit van de leefomgeving in ons mooie dorp te behouden. Daarbij staat het verbeteren van landschappelijke en ecologische elementen centraal. Ons credo is “Groen en Rust”.