Skip to main content
Contact
Erik Hallers
e-mail
Samenstelling werkgroep
Marijn Alberts
Anne Kim Copijn
Adviseur
Lucas Louwerier
Werkgroepen
Werkgroepen

Visie op Groenekan

Dorpsvisie op basis van ruimtelijke kwaliteit

Op 24 november 2008 is een dorpsvisie tot stand gekomen onder de titel ‘een Groener Groenekan’. Toen wilden we op voorhand formuleren wat we als dorp belangrijk vonden. Er is destijds met veel mensen en instanties gesproken. Dat resulteerde in een conceptvisie. Gelet op alle ontwikkelingen nu in het dorp vinden wij dat er een actualisering moet plaatsvinden, die past in het proces en de structuur van een omgevingsvisie. We willen vast op voorhand hierover nadenken.

De werkgroep is van start gegaan halverwege november 2020. Het is de bedoeling om eind december een voorlopig resultaat in nieuwsbrief met de leden te delen. Begin januari 2021 worden de bevindingen besproken in een (zoom)bijeenkomst.
Met de uitkomsten gaan we verder werken, mogelijk in meer werkgroepen, waarin we streven naar een brede vertegenwoordiging van het dorp. In maart verwacht de gemeente een reactie van ons en van anderen.
 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een concept visie (Minivisie) komt. Dit vormt namens de Vereniging de voorbereiding op het grote omgevingsvisie-project, dat door de gemeente wordt uitgevoerd.
 
Onderwerpen die in ieder geval een plaats moeten krijgen in de voorstellen zijn woningbouw, duurzaamheid en verkeer in Groenekan. Natuurlijk nadat we nagedacht hebben over de identiteit van Groenekan.

Downloads en links
DatumOnderwerpLink
2022-02-01Nota van beantwoording zienswijzenDownload nota
2022-02-01Dialoognotitie Omgevingsvisie De Bilt 2040Download notitie
2022-02-01Miieueffect Rapport OmgevingsvisieDownload rapport
2021-03-29Bespreekdocument WoonvisieDownload document
2021-02-09Enquête WoningbouwGa naar enquête
2021-02-07Presentatie minivisie versie februari 2021Download presentatie
2020-12-23Onrust over grondaankoop MaartensdijkLees in de Vierklank
2020-12-17Startnotitie Omgevingsvisie De Bilt 2040Download notitie
2020-12-19Visie op ruimtegebruikDownload flyer
2020-12-19Visie Groenekans Landschap (aanvulling)Download notitie
2020-12-19Groenekanse visie op GroenekanDownload nota
2020-12-19Visie Utrechts Landschap (aanvulling)Download notitie
2020-12-19Een Groener Groenekan (concept visie)Download nota
2020-06-26Persbericht ParticipatieDownload persbericht
2020-06-11Raadsvoorstel participatieDownload voorstel
2020-02-12Brief gemeente voortgangBekijk brief
2020-01-22Startbijeenkomst Wonen uitnodigingBekijk uitnodiging
2019-11-16AD over besluitenGa naar de website
2019-11-15Commissie OR vergaderingBekijk video
2019-10-07Reactie van Stichting BrigidaDownload reactie
2019-09-24Raadsvoorstel aanwijzen bouwlocatiesDownload raadsvoorstel
2019-09-24Notitie bij raadsvoorstelDownload notitie
2019-09-12Info-pagina op gemeentewebsiteGa naar de website
2019-07-11Vergadering gemeenteraad (video)Bekijk video
2019-01-11Op de Groenekan-appLees bericht
2019-01-01Visie op Groenekan (concept)Download concept

Dossiers

Agenda