Contact
Reinbert van Zwetselaar
e-mail
Samenstelling werkgroep
Jelle de Wit
Reinbert van Zwetselaar
Anne-Kim Copijn
Werkgroepen
Werkgroepen

Visie op Groenekan

Dorpsvisie op basis van ruimtelijke kwaliteit

Op 24 november 2008 is een dorpsvisie tot stand gekomen onder de titel ‘een Groener Groenekan’. Toen wilden we op voorhand formuleren wat we als dorp belangrijk vonden. Er is destijds met veel mensen en instanties gesproken. Dat resulteerde in een conceptvisie. Gelet op alle ontwikkelingen nu in het dorp vinden wij dat er een actualisering moet plaatsvinden, die past in het proces en de structuur van een omgevingsvisie. We willen vast op voorhand hierover nadenken.

Dossiers

Agenda