Contact
Marius van den Bosch
e-mail
Samenstelling werkgroep
Marius van den Bosch
Werkgroepen
Werkgroepen

Woningbouwlocaties

De werkgroep Bouwlocaties is in oktober 2019 ingesteld als reactie op de plannen van de gemeente om op 13 locaties binnen de bebouwde kom woningen te gaan bouwen, waaronder het terrein tussen de Vijverlaan en de woningen aan de Kastanjelaan. Nadat de gemeente in januari 2020 teruggekomen is op haar besluit en werkwijze is er een nieuwe procedure voorgesteld met meer inspraak voor het zoeken van nieuwe woningbouwlocaties op gemeentegrond.

Reden voor de Vereniging Groenekan om de werkgroep Bouwlocaties in te stellen, omdat we van mening zijn dat meepraten in een vroeg stadium moet plaatsvinden.
De werkgroep en daarmee de vereniging wil positief denken in oplossingen en werken aan een visie voor woningbouw in Groenekan.

Dossiers

Agenda

Bouwlocaties

By dossier woningbouwlocaties

De commissie heeft grote problemen gehad met het proces en de voorgestelde locaties. Wat ons betreft gaat er in gezamenlijk overleg bekeken worden wat de beste locaties zijn. De gemeente heeft inmiddels een uitnodiging gestuurd om mee te praten, het proces is in gang gezet.

Lees meer
X