Skip to main content

Brief aan bewoners

N.a.v. de reactie van bewoners en vereniging op de werkzaamheden aan de Koningin Wilhelminaweg in oktober, heeft de gemeente de snelheidsbeperkende aanpassing ter plekke stopgezet. Op 11 november 2021 licht de gemeente dit besluit toe aan de bewoners.
De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de historische waarde van de loswal. De conclusie is dat de loswal niet op enige cultuurhistorische lijst voorkomt en dus geen monumentale en beschermde waarde heeft. In principe had de gemeente de aanpassingen gewoon kunnen aanbrengen.
De gemeente betreurt echter de gehele gang van zaken en wil met de bewoners en de vereniging in gesprek over het herstel van een snelheidsbeperkende maatregel enerzijds, en het herstel van het vertrouwen in de gemeente anderzijds.