Skip to main content
Contact
Reinbert van Zwetselaar

Tel: 06 22 57 48 90

e-mail
De vereniging

Vereniging Groenekan

De Vereniging Groenekan houdt zich met meerdere dossiers en onderwerpen bezig. Bijvoorbeeld de A27, Woningbouwprojecten, ruimtelijke ontwikkelingen, Verkeer, etc. Voor elk dossier wordt een werkgroep ingesteld die bestaat uit leden van de vereniging, eventueel aangevuld met deskundigen van buiten.

Voorzitter

Tonny Groen

Tel: 06 33 31 30 05

e-mail

Secretaris/
penningmeester

Reinbert van Zwetselaar

Tel: 06 22 57 48 90

e-mail

Communicatie

Erik Hallers

Tel: 06 54 35 87 03

e-mail

Doel, missie en visie

Samenvattend heeft de vereniging de volgende uitgangspunten geformuleeerd:

 1. Groenekan voor zijn bewoners leefbaar te houden en deze leefbaarheid uit te breiden, te bevorderen en te waarborgen;
 2. Het bevorderen van het welzijn van de inwoners;
 3. De karakteristieke kenmerken van Groenekan voor het nageslacht te bewaren;
 4. Ook heeft de vereniging als doel om een goede communicatie en verhouding met de gemeente de Bilt, andere overheden en andere maatschappelijke organisaties tot stand te brengen. Dit doen we voor alle inwoners die in het dorp Groenekan wonen;
 5. Wij hebben drie belangrijke taken voor de dorpsraad geïdentificeerd:
  • een platform vormen voor dossiers en projecten
  • verbinder zijn van diverse groepen binnen Groenekan
  • de verhouding tussen Gemeente de Bilt en inwoners bevorderen (burgerparticipatie)

De volledige tekst van “DOEL, MISSIE en  VISIE” van de Vereniging Groenekan kunt u via de link hieronder bekijken en/of downloaden.

Downloads en links
DatumOnderwerpLink
09-09-2021Financieel jaarverslag 2020Lees het jaarverslag
01-10-2020Wijziging bestuurbekijk mededeling
20-11-2019Notulen Vergaderingdownload
20-11-2019Powerpoint slides vergaderingdownload
01-10-2019Doel, missie en visiedownload
06-07-2020Akte van oprichting (def)download statuten