Skip to main content
Nieuws

Verslag eindejaarsborrel en enquête.

De eindejaarsborrel was een groot succes. Op het hoogtepunt waren er wel 100 bewoners aanwezig, mede omdat hij werd gehouden aan het begin van het kerstseizoen op de speelplaats van basisischool de Nijepoort, Ouders en mede dorpsgenoten genoten van glühwein,  vuurkorven,  statafels met goede gesprekken , een  tap en kerstlichtjes. 

Onderdeel van het samenzijn was het invullen van de enquête. Algemene landelijke enquêtes wijzen uit dat dorpsbewoners best tevreden zijn over de leefbaarheid in hun Dorp maar basisvoorzieningen wel belangrijk vinden. De vereniging Groenekan vroeg zich af,  welke  zijn dat voor onze bewoners?  Welke basisvoorzieningen vinden zij belangrijk in ons mooie dorp?. Dat kunnen de al bestaande voorzieningen zijn, maar ook gewenste.

Balletjesspel:

Op de eind jaar borrel hebben we een eigen schriftelijke enquête gehouden (zie voor de uitslag hieronder) en konden inwoners in 7 glazen potten met 7 balletjes  visualiseren wat ze de belangrijkste basisvoorziening(en) vonden. 

De vereniging Groenekan maakte vooraf al een keuze. Men kon kiezen uit: Basisschool,  Brandweer, Huisarts,  Speeltuin/Bos,  Sport/gymzaal,  Clubhuis voor de verenigingen,  Snel internet. Ook mocht men zoveel mogelijk balletjes gooien in  een favoriete pot.

Uitslag

De enquête is ingevuld door:

21  personen met thuiswonende kinderen

27  personen zonder thuiswonende kinderen

32 personen onder de 65 jaar

16 personen boven de 65 jaar 

Winnaar van het balletjesspel was: ta ta..…… De HUISARTS met 66 balletjes,  op ruime voorsprong van nummer twee.  Dat werd,  en het zal niemand verbazen,  na alle perikelen in 2019 : het speeltuin/bos met 48 balletjes. Nipte derde:  de basisschool met 44.  Op een gemeenschappelijke vierde plaats de Brandweer en een Clubhuis voor de verenigingen ,  beide met 37 balletjes Gevolgd door de Sport/gymzaal met 33 en het Snel internet werd laatste met 24 balletjes. 

Kortom,  de  uitslag van de enquête maakt duidelijk dat we ons sterk moeten inzetten voor het behoud van alle genoemde basisvoorzieningen.  Die,  als ze er al zijn,  bewaakt en “bij de tijd” gehouden dienen te worden,  en indien gewenst,  om inzet vragen van bewoners en Gemeente.

Eigen inbreng in enquête: Dorpsbewoners mochten , in de schriftelijke enquête , zelf ook basisvoorzieningen inbrengen. Hieronder volgt een opsomming van deze extra voorzieningen/ toevoegingen per aandachtsgebied.

1. bij  het Clubhuis voor verenigingen  (37 balletjes) werd veel aangevuld.  Genoemd werden: Koffiecorner/buurtbar/cafe/ontmoeting/werkplek/dorpshuis  17 x

Met daarnaast opmerkingen zoals: de Groene Daan “ moet blijven”  (3x) maar ook: 1 x “een buurhuis zoals Hollandse Rading”  en 3 x “de oude school ombouwen”.

Kortom dit onderwerp leeft, en vraagt om uitwerking want kennelijk mist men een plek voor ontmoeting tussen bewoners .  

2. Winkels/maaltijden/bezorgen aan huis

Winkel/supermarktje                                                                     10 x

Bakker                                                                                                 3 x 

Daarnaast noemde 8 bewoners  “de firma Neut” als basisvoorziening,  4  “Naast de Buren”, en 2 “de SRV wagen.”.                                                   

Medebewoners gezocht voor uitwerken  van 2 plannetjes rond maaltijden

Een bewoner zoekt buren om zich gezamenlijk aan te melden bij Deliveroo/picnic. En een andere bewoner heeft een plan voor een wijkkeuken en zoekt hiervoor medestanders.  De gegevens -voor informatie of samenwerking- van beide initiatiefnemers zijn bij de Vereniging Groenekan. Indien een werkgroepje tot stand komt vermelden we dat op de website.                                                                                                                

3. groen/park / bos

Het speelbos werd beloond met 48 balletjes ,  verder werd nog algemeen genoemd

Beschermen van het groen,  bos, parken                                  5 x

Waken over natuur en cultuurhistorie/natuur educatie           3 x                                                                                                                                                       

4. Het spelen en recreëren in combinatie met natuur kreeg nog wat verdieping:

dagopvang voor de kleinste  werd 1 x genoemd 

en weer werden er medebewoners gezocht voor initiatieven,  nu  rondom spelen:

Een bewoner zoekt buren voor het ontwikkelen van een plek voor Natuurspelen voor kinderen en recreëren volwassenen : een  plek met het fruitbomen,  bijenhouden,  amfitheater,  buitenfilm,  vuurplaats.

Twee bewoners willen zich hard maken voor het herstellen van de jeu de boulesbaan indien er een groepje jeu de boulers zich aanmeldt 

(ook de gegevens van deze plannenmakers zijn bij de Vereniging Groenekan bekend).

5. Ouderenzorg

Onder ouderenzorg werd 2 x aandacht voor ouderenwoningen ingevuld

( en  1 x die SRV wagen)

6.  infrastructuur 

veel opmerkingen over openbaar vervoer en veiligheid

basisvoorziening: 

OV station richting Utrecht                                                               10  x

Goede busverbindingen en behoud bushaltes op KW weg,  terug op de Nieuwe Wetering en een nieuwe op de Groenekanseweg.                             10  x

Veilig verkeer/bestemmingsverkeer/bestraten fietspad             3  x

Goede straatverlichting                                                                            1 x 

Goede ruiterpaden                                                                          2 x

vervolg

De Vereniging Groenekan brengt deze enquête onder aandacht van iedereen die invloed kan uitoefenen op het ontwikkelen,  verkrijgen,  behouden en onderhouden van gewenste of al bestaande basisvoorzieningen in Groenekan.  

Lid geworden van de Vereniging Groenekanop de oud jaars bijeenkomst hebben zich 29 nieuwe leden aangemeld. Wij wensen alle leden en toekomstige leden, kortom  alle dorpsbewoners van Groenekan………. een heel goed en initiatiefrijk nieuw jaar.