Skip to main content

Brief van gebiedsmakelaars.

Op 25 mei 2020 hebben de gebiedsmakelaars van de gemeente De Bilt in een brief uitleg gegeven over de stappen die genomen moeten worden in het dossier woningbouwlocaties. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de communicatie en participatie. Hieronder de tekst van de brief.

Beste inwoner,

Op 28 januari hebben we samen met u een start gemaakt om de mogelijkheden voor het vervolgproces woningbouwopgave te verkennen. Hierop voortbouwend spraken raadsleden elkaar in de tweede helft van april over de inrichting van het verdere participatieproces en de opdracht voor een op te richten kennisteam. In de komende (digitale) raadscommissie Openbare Ruimte op 11 juni en raadvergadering op 25 juni wordt het participatieproces woningbouw en een op te richten kennisteam besproken.

Het raadsvoorstel Participatieproces en kennisteam woningbouwopgave, inclusief de bijlagen notitie Kennisteam Wonen en notitie Participatieproces Woningbouwopgave zijn vanaf donderdag 28 mei te vinden via https://debilt.raadsinformatie.nl

Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen is het in elk geval op 11 juni nog niet mogelijk om in fysieke aanwezigheid uw inspraakreactie in de commissie te geven over het participatieproces en het te formeren kennisteam. U kunt uw inspraakreactie mailen aan de gemeenteraad via raadsgriffie@debilt.nl

Bij een positief besluit van de gemeenteraad gaat het college na de zomer verder in gesprek met inwoners en met het formeren van een kennisteam. Daarnaast zal het college de mening peilen van de honderden leden van het digitale inwonerpanel, dat binnenkort start.

Als u nog vragen heeft, of meer wilt weten over onze woningbouwopgave en het participatieproces, dan kunt u contact opnemen met een van de gebiedsmakelaars van uw dorp. U vindt hun contactgegevens op de pagina over de kernen op onze website.

Met vriendelijke groet,
Namens de gebiedsmakelaars,