Werkgroepen

De werkgroepen van Vereniging Groenekan concentreren zich op belangrijke onderwerpen die vaak een lange looptijd hebben.

De Vereniging

Lees meer over de Vereniging, de doelstelling en de bijeenkomsten met notulen en verslagen.

Groenekan

Verwijzingen naar verenigingen, stichtingen en belangengroepen in Groenekan en omringende kernen binnen de gemeente, die zich inzetten voor een leefbaar Groenekan.

Het laatste nieuws

Fonds voor duurzaamheid

By Nieuws

Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft nu ook fondsen heeft voor burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid, waaronder op het gebied van voedsel of afval. Denk hierbij aan bijenkasten, voedselbossen, moestuinen…

Lees meer

Groenekan telt ongeveer 1.900 inwoners en is een van de zes kernen van de Gemeente de Bilt. Naast kunst en cultuur is er veel aandacht voor verenigingsleven en sportieve ontspanning. Er zijn twee tennisverenigingen, een natuurzwembad, sportschool, een hockeyclub en een paardrijvereniging. Maar natuurlijk wordt er ook volop gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeente de Bilt. Groenekan is door haar ligging ook nauw verbonden met Utrecht.
De Vereniging Groenekan is voortgekomen uit de Dorpsraad die vele jaren de belangen van het dorp heeft behartigd. De Vereniging is er voor en door onze bewoners en houdt elkaar op de hoogte. Hoe ontwikkelt ons dorp zich, de veranderende verantwoordelijkheden tussen overheid en inwoners, hoe verloopt de onderlinge communicatie en hoe organiseert inspraak zich? Vraagstukken waar de Vereniging aan werkt.
De bijzondere symbiose van natuur en wonen in Groenekan, dichtbij de stad en uitvalswegen maakt ons dorp aantrekkelijk. Daarom streeft de Vereniging naar het behoud van de kenmerken van dit unieke dorp, met een zekere vooruitgang.

X