Terinzagelegging herontwikkeling

Burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geven kennis van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Groenekanseweg 32 te Groenekan.

Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de functieverandering op het perceel.
Het voormalige schoolterrein wordt omgevormd naar maximaal 4 woningen, een opslaggebouw, alsmede verruiming van aangrenzende tuinen.

Terinzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 en bestaat uit een toelichting, regels en verbeelding.
U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl.

X