Skip to main content

Online bijeenkomst 14 april

Uitnodiging gemeente

Naar aanleiding van de plannen voor de herontwikking van Groenekanseweg 32 en de terinzagelegging van die plannen, nodigt de gemeente omwonenden van het plangebied uit voor een digitale informatieavond. De avond vindt plaats op 14 april van 19:30 tot 21:00 uur.

Aanmelden

Iedereen die aan deze avond wil deelnemen kan zich aanmelden via de button elders op deze pagina. Officieel is de aanmeldtermijn tot 8 april. Zie ook de uitnodigingsbrief.

Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geven kennis van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Groenekanseweg 32 te Groenekan.

Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de functieverandering op het perceel.
Het voormalige schoolterrein wordt omgevormd naar maximaal 4 woningen, een opslaggebouw, alsmede verruiming van aangrenzende tuinen.

Terinzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 en bestaat uit een toelichting, regels en verbeelding.
U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl.

Klik op de afbeelding om de uitnodigingsbrief te lezen.

Bekijk de plannen op de landelijke site