Door de problemen met sluipverkeer en de rijsnelheid willen de bewoners van de Koningin Wilhelminaweg graag dat de weg anders wordt ingedeeld. Hiervoor zijn vier uitgangspunten opgesteld:

  • De weginrichting moet beter aansluiten bij de gewenste functies als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom en gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom.
  • De leefbaarheid moet verbeteren door het beter afdwingen van de maximaal toegestane snelheid van 50 km/uur binnen de bebouwde kom (waardoor de kans op sluipverkeer ook vermindert).
  • Bij de toepassing van snelheidsremmers moet rekening worden gehouden met de doorgang voor nood- en hulpdiensten, busroute en noodzakelijk vrachtverkeer.
  • Bewoners moeten veilig hun erf op en af kunnen, met behoud van veiligheid voor fietsers en wandelaars.
Downloads en links
DatumOnderwerpLink
Contact

Tonny Groen

X