Skip to main content

Door de problemen met sluipverkeer en de rijsnelheid willen de bewoners van de Koningin Wilhelminaweg graag dat de weg anders wordt ingedeeld. Hiervoor zijn vier uitgangspunten opgesteld:

  • De weginrichting moet beter aansluiten bij de gewenste functies als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom en gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom.
  • De leefbaarheid moet verbeteren door het beter afdwingen van de maximaal toegestane snelheid van 50 km/uur binnen de bebouwde kom (waardoor de kans op sluipverkeer ook vermindert).
  • Bij de toepassing van snelheidsremmers moet rekening worden gehouden met de doorgang voor nood- en hulpdiensten, busroute en noodzakelijk vrachtverkeer.
  • Bewoners moeten veilig hun erf op en af kunnen, met behoud van veiligheid voor fietsers en wandelaars.
Downloads en links
DatumOnderwerpLink
18-11-2021Brief gemeente over de loswalDownload de brief
22-03-2021Brief gemeente over aanpassingen KWWDownload de brief
Contact

Tonny Groen