Skip to main content

Driesporenbeleid bij opstellen omgevingsvisie

De gemeente De Bilt wil de samenwerking met de dorpen over de gewenste toekomstige ontwikkelingen voortzetten. Onder begeleiding van de gemeente gaan de dorpen, die dat willen, zelf aan de slag om hun gezamenlijke ambities voor de fysieke leefomgeving verder vorm te geven. In Westbroek zijn ze al gestart met de eerste bijeenkomst!

De opgaven samen bespreken

Het doel is om samen belangrijke opgaven te bespreken. Bijvoorbeeld: kunnen we meer woningen bouwen en tegelijk ook het eigen dorpse en groene karakter behouden? Kunnen we dan binnen de rode verstedelijkingscontouren blijven of zijn er plekken waar die kunnen worden overschreden? En wat betekent dat voor de voorzieningen, leefbaarheid, economie en het landschap?

Drie sporen

De dialoog per dorp vindt plaatst aan de hand van drie sporen.

  1. Per dorp worden de ambities voor de fysieke leefomgeving uitgewerkt als voorbereiding op het Toekomstdebat voor de omgevingsvisie. Dan worden de voorkeuren opgehaald over de gewenste toekomstige ontwikkeling van onze gemeente aan de hand van vier scenario’s en hun impact.
  2. Op basis van de door het college vastgestelde Kern van de visie kan gezamenlijk worden gewerkt aan specifieke gebiedsuitwerkingen.
  3. De dorpen kunnen na vaststelling van de omgevingsvisie samen met de gemeente uitvoeringsplannen opstellen en concrete projecten oppakken.

Door monitoring, evaluatie en actualisatie van de omgevingsvisie ontstaat zo een permanente dialoog met inwoners.
Aanmelden kan via de button.