Skip to main content

Initiatief tot Vereniging Groenekan

Vierklank 28 augustus 2019

door Henk van de Bunt

Begin dit jaar is een zoektocht gestart naar vernieuwing van de Dorpsraad Groenekan omdat bewoners vraagtekens plaatsten bij het draagvlak ervan. Transparantie en de manier waarop communicatie plaatsvond tussen- en met bewoners bleek een aandachtspunt.

Tijdens dorpsraadbijeenkomsten was duidelijk geworden dat er voor de huidige dorpsraad minder of verminderd draagvlak was. Vervolgens hebben mensen zich aangemeld om gezamenlijk over verandering te praten en is er met de oude dorpsraadsleden, een aantal kritische dorpsgenoten en de gebiedsmakelaars van de gemeente De Bilt tweemaal een bijeenkomst geweest. Daarin is globaal geconstateerd dat het democratischer zou kunnen en meer transparant en communicatief meer van deze tijd. Vervolgens is een aantal mensen gevraagd of ze deze contouren verder wilden uitwerken en bereid waren voorlopig de ‘de kar te willen ontwikkelen en te trekken’: Naast Marius van den Bosch en Tonny Groen uit het oude bestuur is het team versterkt met Jelle de Wit, Reinbert Zwetselaar en Erik Hallers.

Vorm

Deze groep kwam een aantal keren bij elkaar, maakte hun huiswerk, ging op visite bij andere dorpsraden/verenigingen in De Bilt en bedacht de contouren van een basisdocument, waarin wordt nagedacht over de huidige organisatievorm, doelstellingen, de participatie van inwoners en de verhouding met de gemeente. Interessante vraagstukken passeerden de revue, zoals ‘Wat is een volwassen structuur met vrijwilligers die de belangen van Groenekan bij elkaar brengt, zonder op de stoel van een democratisch gekozen Gemeenteraad te willen zitten of een doorgeefluik te worden? En welke informatie moeten we als inwoners krijgen of over beschikken en wat kunnen we delen in het algemeen belang?’

Vereniging

Er is een plan geschreven, waarin een ‘vereniging voor iedereen in Groenekan’ staat als verbindende schakel naar een actief, leefbaar en groen Groenekan, waar het super is om te wonen. In juli is het plan gedeeld met het comité en de gebiedsmakelaars van de gemeente De Bilt. Iedereen vindt dat er een mooie stap vooruit is gezet. Maar men realiseert zich ook dat leefbaarheid van de nieuwe vereniging Groenekan, naast inzet, uiteindelijk draait om draagvlak bij de bewoners en de Groenekanse verenigingen, stichtingen, werk- en belangengroepen.

Vrijwilligers

De volgende stappen staan gepland op 12 september: het plan delen met de bewoners van Groenekan, het oprichten van de Vereniging Groenekan, leden werven en vrijwilligers vragen om samen de vereniging tot een succes te maken. Want vrijwilligers zijn nodig voor het opzetten van goede communicatie rond het platform, activiteiten in werkgroepen en het organiseren van een aantal avonden per jaar over onderwerpen die samen met en door inwoners bepaald worden. Avonden waar je ook naar toe gaat voor de gezelligheid en ontmoeting.

Clubhuis

Daarom is de concept Vereniging Groenekan in overleg met de gemeente De Bilt over het beheer van een clubhuis dat bewoners faciliteert en waar het ook goed verblijven is. De Oude Daan is hiervoor naar de mening van velen ongeschikt.
De transitiebijeenkomst van ‘oude dorpsraad Groenekan naar nieuwe vereniging Groenekan’ vindt plaats op 12 september om 20.00 uur bij de hockeyclub Voordaan, Lindenlaan 66a Groenekan. Alle inwoners van Groenekan ontvangen een uitnodiging op hun adres en de lokale pers zal mogelijk aandacht besteden aan de agenda. Men kan lid worden van de Vereniging Groenekan; aanmelden hiervoor kan op 12 september.