20 november 2019

Datum en tijd: 20 November 2019, 20:00 uur
Locatie: Groene Daan, Grothelaan 3

Agenda:

  1. Opening
  2. Inventarisatie agendapunten van aanwezigen
  3. Oprichting vereniging en statuten
  4. Woningbouwlocaties (verhouding gemeente)
  5. Rol Vereniging (visie Groenekan, gemeentelijke locaties, enquêtes)
  6. Inventarisatie functies nieuw dorpshuis
  7. Werkgroepen (Kon. Wilheminaweg/Groenekanseweg)
  8. Rondvraag en sluiting.
    Na afloop van de bijeenkomst is de bar open om na te praten met een drankje.
X