Nieuwsbrief gemeente & digitale kansenkaart

In vervolg op de start van het participatietraject ‘Samen werken aan wonen’ heeft de gemeente De Bilt op 16 december 2020 een nieuwsbrief uitgegeven. Hierin wordt het project nogmaals toegelicht en wordt aangegeven wat de stand van zaken is.
Ook wordt de digitale kansenkaart geïntroduceerd waarop iedere bewoner kan aangeven welke mogelijkheden zij of hij ziet in de eigen woonomgeving inclusief de mogelijkheid te reageren op andermans ideeën.

Ga direct naar de kansenkaart wonen
X