Skip to main content

Samen zoeken naar woningbouwlocaties

In het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties heeft de gemeente een aanvang genomen met het proces van een brede bewonersparticipatie voor de woningbouwopgave van de gemeente.Deze procedure om de bewoners intensief bij het proces te betrekken en verantwoordelijkheid te geven, is gekozen omdat de vorige planning van woningbouwlocaties niet goed is verlopen. Mede door het besluit van de gemeenteraad is er nu voor gekozen dat alle inwoners per kern of organisatie hun ideeën, kansen en (on-)mogelijkheden kunnen inbrengen.
Per kern/wijk vindt een digitale startbijeenkomst plaats.
In Groenekan organiseert de gemeente De Bilt de

digitale gebiedsbijeenkomst op
dinsdag 1 december om 19:30 uur.

Meedenken over de woningbouwopgave in de gemeente De Bilt? Tijdens de online gebiedsbijeenkomsten wil de Gemeente u informeren over hoe u in het proces ‘Samen werken aan wonen’. De digitale ZOOM bijeenkomst is om 19.15 uur open, start om 19.30 uur en stopt uiterlijk om 21.00 uur. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, meld u dan vooraf aan per E-MAIL.

Programma:

19.30 uur – Welkom en introductie door gebiedsmakelaars Bas van Hell en Lianne Oosterlee
19.35 uur – Toelichting op:

  • De woningbouwopgave
  • Proces: hoe kunt u meedoen, de spelregels
  • Planning: wat zijn de vervolgstappen

20.00 uur – Gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan
21.00 uur – Einde

De vraag die voorligt is:

Hoe gaan wij de woningbouwopgave voor onze kern  invullen?

Bewoners worden uitgenodigd om vanuit de gedachte van het algemeen belang te komen met adviezen. Hoe een dorp dit organiseert is aan hen. Het kan zijn dat een kern/wijk het zo organiseert, dat er één breed gedragen advies uit komt. Maar er kunnen ook meerdere adviezen door verschillende groepen / bewoners gegeven worden.
Alle adviezen tezamen zullen door de gemeente worden gebundeld leiden tot begin volgend jaar een gemeentebreed advies aan de gemeenteraad.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Info op de website van de gemeente