Skip to main content

Woensdag, 21 april 2021

De Vereniging Groenekan is opgericht als platform voor de bewoners en ter bevordering van de dialoog onderling en met de Gemeente De Bilt door het onder de aandacht brengen van de verschillende belangen en ontwikkelingen in de kern Groenekan.

De Vereniging Groenekan raadt het college en de Raad aan om ten aanzien van allerlei energieprojecten en afspraken met derden buiten de gemeente, een pas op de plaatst de maken. Neen, zelfs een stap terug te doen en zich vooralsnog te focussen op de reactie, het aanbod en de belangen van de bewoners van De Bilt en in het bijzonder de bewoners van Groenekan.

De Vereniging Groenekan vindt dat met de bewoners serieus een omgevingsvisie en plan tot stand moet worden gebracht dat de visie en belangen van bewoners recht doet en niet nu al hierop vooruitlopend allerlei toezeggingen te doen aan derden. Zoals commerciële partijen en andere omliggende gemeentes, over toekomstig gebruik en exploitatie van gronden voor windparken en zonnevelden.

Zo kan een meer uitgebalanceerd plan tot stand komen, inclusief een toekomst met duurzame energie, waarin ook ruimte is voor gezond verblijf door mens en dier en recreëren in een leefomgeving die recht doet aan het landschap, de biodiversiteit, en de kenmerken van de Gemeente.

Daarnaast adviseren wij om bij het maken van de omgevingsvisie de plannen van de grote buur Utrecht en andere gemeentes mee te nemen en onderdeel te maken van de eigen omgevingsvisie. Sterker nog, de belangen van de bewoners van de Bilt moeten tot het hoogste niveau onder de aandacht worden gebracht en worden verdedigd.

Als voorbeeld noemen wij het door de Gemeente Utrecht geprojecteerde windmolenpark in het Noorderpark. En zonnevelden in de buurt van Blauwkapel. Als deze plannen van de Gemeente Utrecht doorgaan raakt dit sterk de belangen van de bewoners van Groenekan in termen van omgevingszicht, licht, geluid, gezondheid en economie. Allemaal zaken waarvoor een goede omgevingsvisie nodig is.

De vereniging Groenekan raadt aan om het traject omtrent de eigen omgevingsvisie heel serieus te nemen en niet alleen omdat de wetgeving dat vereist.

Daarbij zijn huidige keuzes voor onderzoek van 240 meter hoge turbines langs de A27 op zijn minst voorbarig en onderhandelingen met een commerciële partij over een zonneveld te vroeg. Er is nog geen visie! De vereniging Groenekan onderschrijft de noodzaak voor het opwekken van duurzame energie en ondersteunt het manifest van Energie De Bilt. Andere mogelijkheden en een andere weg met goede participatie van inwoners is nu noodzakelijk.

Namens
De Vereniging Groenekan

Marius van den Bosch Voorzitter