Skip to main content

Pleidooi voor kindvriendelijke inrichting.

Levensgevaarlijke tijden voor kinderen in de gemeente de Bilt.

Ten tijde van de coronacrisis is er minder verkeer op de weg, zo ook op de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan. Dat is fijn en dat er veel kinderen wonen in de huizen langs de weg wordt duidelijk als de scholen gesloten zijn, in de tuinen wordt volop gespeeld. Een enkel kind waagt zich op het fietspad voor, want een stoep ligt hier niet. Dat leidt meteen tot levensgevaarlijke situaties. De weg is door al het overig verkeer namelijk erg in trek als racebaan. Voor motoren, hup naast elkaar en gaan….. dubbel het gas erop. Auto’s idem dito….En het kan: op de Koningin Wilhelminaweg racen: : geen  belemmering, geen drempels of versmallingen, voor je een rechte lijn zwart asfalt, geen flitsers niks. Met gemak is rijden boven de 100 km mogelijk. Hetzelfde op het fietspad , daar rijden de overige racers, op de fiets of op een brommer zonder helm. Het gevolg laat zich raden.
De dupe van een op snelheid ingerichte straat zijn de gezinnen. De Koningin Wilhelminaweg een straat ? Ja lezers , de Koningin Wilhelminaweg mag dan onderdeel zijn van een provinciale weg met aan één kant een weiland,  het is gewoon ook een straat, binnen de bebouwde kom. Aan die straat wonen veel gezinnen met kinderen zo aan de rand van deze mooie gemeente. Kinderen die nooit op straat kunnen spelen, dat wisten hun ouders toen ze er kwamen wonen, maar op die 100 km per uur gemotoriseerd en de vele racende fietsers hadden ze niet gerekend. Hoe kom je hier zonder ongelukken het erf af? Bewoners beschrijven het als ‘ direct wonen aan een onbewaakte spoorovergang met hoge frequentie’.

Brandbrief aan de gemeente.

Opkomend voor zijn kinderen stuurde een vader in coronatijd een brandbrief aan de Gemeente: doe iets aan de inrichting van mijn straat.  Hij werd verwezen naar een werkgroep tussen gemeente en bewoners die na tussenkomst van de toenmalige dorpsraad  is opgericht . Die  werkgroep is sinds 2018 een paar keer bij elkaar geweest om te  praten “binnen kaders” over verkeersremmende mogelijkheden. Verder dan praten is de werkgroep, door overbelasting van ambtenaren, niet gekomen.
Er ligt nog steeds geen tekening, financiële onderbouwing, tijdslijn, niks. Deze week namen de  ambtenaren van de gemeente al een voorzetje op de gevolgen van de coronacrisis: de bezorgde ouder en leden van de werkgroep werd duidelijk gemaakt dat aanpassing van de straat lang op zich laat wachten want het geld voor herinrichting is na de coronacrisis zeker op en “weet u wel hoeveel straten deze gemeente heeft?”.
Nou, de bewoners van de Koningin Wilhelminaweg waarschuwen de gemeente: hun geduld is ook op. Kinderen zijn kinderen, een stap vanaf het erf kan dodelijk zijn. De politie heeft voor de zoveelste keer duidelijk gemaakt: ze zullen nauwelijks handhaven want de wegbeheerder is verantwoordelijk voor een juiste inrichting van de weg.
De bewoners roepen in deze brandbrief de politiek op om hun belofte na te komen en nou eindelijk eens werk te maken van het kindvriendelijker inrichten van de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan. Het eerste dode kind zou zomaar eens niet door het coronavirus kunnen vallen.

Ondergetekenden:
Tonny Groen (Voorzitter werkgroep Vereniging Groenekan),
Diederick van Dalen, Joke van der Veer en Paul Langedijk (leden werkgroep ‘Herinrichting Koningin Wilhelminaweg Groenekan’),
bezorgde ouders.