Skip to main content

In reactie op de gang van zaken rond het publiek maken van de plannen voor woningbouwlocaties, heeft het bestuur schriftelijk gereageerd naar het college van B&W, i.c. wethouder Smolenaers.

In de brief wordt gesteld dat de vertegenwoordigers onterecht niet zijn benaderd als er nieuwe plannen zouden zijn. Hierover zijn namelijk afspraken gemaakt.
De vereniging Groenekan wil de schade beperken en wil graag nieuwe afspraken maken om verdere onrust in ons dorp te voorkomen.

Downloads en links
DatumOnderwerpLink
15-10-2019Brief aan wethouder Smolenaersdownload
22-01-2020Uitnodiging van gemeente overleg Wonendownload
Contact

Erik Hallers