Skip to main content

Naast het sluipverkeer wordt er door de bewoners langs de Koningin Wilhelminaweg ook overlast ervaren van te hard rijdende automobilisten. De maximumsnelheid buiten de kom was voorheen 80 km/u en binnen de bebouwde kom 50 km/u. De omgeving van de weg blijft buiten en binnen de kom redelijk gelijk (met uitzondering van enkele woningen aan de oostzijde). Daarmee lag het niet in de lijn der ver­wachting voor de automobilist dat zijn snelheid aangepast diende te worden. Geconstateerd werd dat de gereden snelheden in de kom hoger lagen dan toegestaan. Om dit te voorkomen heeft de gemeente in overleg met de provincie de maximumsnelheid op het deel buiten de bebouwde kom verlaagd naar 60 km/u. Dat komt de leefbaarheid ten goede doordat het veiliger wordt, maar ook doordat de route minder aantrekkelijk wordt als sluiproute. Er is immers sprake van een lagere maximumsnelheid.

Downloads en links
DatumOnderwerpLink
Contact

Tonny Groen