T.b.v. MiniVisie

Vereniging Groenekan organiseert een enquête voor alle inwoners van Groenekan ouder dan 16 jaar. Zo probeert de vereniging inzicht te krijgen in de wensen en ideeën ten aanzien van de identiteit van Groenekan, de woningbouw en wat er leeft in onze kern. De statistieken worden gebruikt voor de woningbouw-uitvraag van de gemeente en om invulling te geven aan het omgevingsvisieproject.  Hoe meer inwoners meedoen, des te beter het beeld dat we krijgen; de enquête mag dus vrij verspreid worden. Indien meerdere mensen op een adres wonen verzoeken we iedereen om apart de enquête in te vullen.

PROCEDURE
De enquête bestaat uit 27 meerkeuzevragen en 3 open vragen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Na invulling kun je op ‘verzenden’ drukken. Het totale resultaat van de enquête wordt voor eind februari gedeeld met iedereen die mee heeft gedaan en wordt ook op de site van de Vereniging gepubliceerd.

WANNEER?
We verzoeken je om de enquête zo snel mogelijk in te vullen, uiterlijk voor 15 februari 2021.

X