Skip to main content

Combi met partycentrum niet enthousiast ontvangen

Er zijn meerdere versies van de plannen voor een golfbaan in het Noorderpark-Ruigenhoek in omloop. Zou het aanvankelijk gaan om een 9-holes baan, nu de bouwaanvragen zijn ingediend blijkt het het een partycentrum te betreffen gecombineerd met een 6-holes baan. Een uniek “uniek golfbelevingsconcept” genaam Chi-Chi, aldus de exploitant The Birdy Club.
De faciliteit moet de mogelijkheid bieden om feesten te organiseren met wel 500 mensen.
Er zijn vijf gebiedspartners bij betrokken: de provincie Utrecht, de gemeente De Bilt, de gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Deze laatste wil twee miljoen euro investeren in de ontwikkeling van recreatieterreinen.
Drie jaar geleden hebben omwonenden ingestemd met mogelijkheden om het gebied te ontwikkelen uitgaande van het unieke karakter als natuurgebied waarin inwoners van de regio ook kunnen recreëren. Ook de historische omgeving is uniek (Nieuwe Hollandsche Waterlinie, onderdeel van Unesco werelderfgoed).
De nieuwe plannen komen niet overeen met het bestemmingsplan en het Toekomstperspectief Noorderpark Ruigenhoek uit 2018.
De Bewonersvereniging Ruigenhoek gaat bezwaar maken tegen de plannen. De Vereniging Groenekan wil in overleg treden met de gemeente en stelt voor een werkgroep op te richten.
Zodra meer bekend is, wordt dit bekend gemaakt.