Skip to main content
GemeenteNieuws

Ontwikkelingen omgevingsvisie

Het plan van aanpak Omgevingsvisie is als bijlage bij het mededelingenblad van het college aan de gemeenteraad van 22 november 2019 gevoegd.

De stukken staan in het openbare raadsinformatiesysteem van de gemeente De Bilt. Link: https://debilt.raadsinformatie.nl/dossiers/43635

In grote lijnen ziet het proces er zo uit:

Fase 1 (onlangs gestart) bestaat uit het in kaart brengen van welk beleid er voor de leefomgeving al geldt en of dat Omgevingswetproof is. Ook wordt in kaart gebracht welke opgaven we op te lossen hebben (denk bv aan energietransitie of woningbouw)

Fase 2 (start voorlopig voorzien voor de zomer) bestaat uit het gesprek met inwoners over de identiteit: wie zijn we (als gebied, kern of gemeente) en hoe is dat straks, als wij er niet meer zijn maar onze kinderen/kleinkinderen? 

Vervolgens is het de bedoeling dat we op basis van “wie willen we zijn”, “wie zijn we”, “welke opgaven hebben we” en “welk beleid hebben we daar al voor” komen tot een concept-visie, waarmee we wederom het gesprek aan gaan met de inwoners.

Zomer 2021 gaat de formele vaststellingsprocedure in zodat eind 2021 de Omgevingsvisie kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.