Skip to main content

Zaterdag 5 maart 2022 is de opening van het pannenkoekenrestaurant ‘Pancake in the Park’, als onderdeel van de ontwikkeling van een Oefengolfcentrum in Noorderpark Ruigenhoek.
Op 3 maart is door de gemeente de exploitatievergunning verleend waardoor de geplande opening komende zaterdag ook echt kan plaatsvinden.

De afgelopen weken is door de gemeente en de ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht) gekeken naar een mogelijkheid om de openingstijden van dit restaurant, dat vooral gericht is op bezoekers van het omliggende recreatiegebied, passend te krijgen bij de locatie waar het ligt.
Daartoe heeft het college besloten dat de sluitingstijd maximaal 22.00 uur ’s avonds mag zijn.
In overleg met de uitbater zijn de openingstijden als volgt vastgelegd in het activiteitenbesluit van de ODRU:

  • In de zomerperiode (1 april tot 1 oktober) van 11:00 uur tot 22:00 uur
  • In de winterperiode (1 oktober tot 1 april) van 11:00 uur tot 20:00 uur.

Overigens mag de uitbater eerder sluiten als dit zijn wens is.