Skip to main content

Inwoners en deskundigen denken mee over woningbouwopgave

De gemeenteraad heeft donderdag 25 juni 2020 ingestemd met het voorstel voor de inrichting van het participatieproces en het formeren van een kennisteam rond de woningbouwopgave.
Het college wil hier direct na de zomer mee beginnen. Hoe de participatie er precies uit zal gaan zien, kan per dorp of wijk verschillen en zal mede afhankelijk zijn van de dan geldende coronamaatregelen.
Het participatieproces geeft inwoners de gelegenheid om nieuwe voorstellen voor invulling van de woningbouwopgave aan te dragen. Ook kunnen zij meegeven wat voor hun eigen wijk of dorp de belangrijkste behoeften, wensen en ideeën zijn. De gemeente streeft er naar, dat de belangen van alle inwoners vertegenwoordigd zijn: huurders, eigenaren, woningzoekenden, ouderen en jongeren. Het resultaat van hun inbreng wordt verwerkt in een concreet voorstel aan de gemeenteraad.
Voor het kennisteam, dat zal fungeren als adviesraad voor het college bij het maken van beleidskeuzes, gaat de gemeente op zoek naar kundige professionals, die een bijdrage willen leveren.
In het vierde kwartaal van dit jaar zal de uitnodiging om deel te nemen aan het participatieproces voor Groenekan de deur uit gaan.