Skip to main content

Gesprek met politiek over de inrichting

Onderwerp:

Inrichting van het deel van de 417 tussen kruispunt Groenekanseweg en de oprit naar Nieuwe Weteringseweg, dit valt voor het grootste deel binnen en slechts klein deel buiten de bebouwde kom.
Het gesprek is naar aanleiding van een oproep in een artikel in de Vierklank van 20 mei 2020 (zie afbeelding rechts).
Aanwezig waren vertegenwoordigers van Groen Links,  CDA en Beter de Bilt

Verslag:

De aanwezigen bekijken de de inrichting van de weg.
Globaal: een rechte baan asfalt met een middenstreep, met aan de ene kant weiland en de andere kant woonhuizen. Met voor het grootste deel aan de ervenzijde een schuine parkeerstrook voor auto’s en daarnaast, een tweerichtingsfietspad. Tegen het weiland ligt een smalle strook hooggroeiend gras langs een sloot,  die als uitlaatplek dient voor honden. Daarnaast is er een oversteek naar een verlaten bushokje en een enkele smiley snelheidsmeter. Een klein stuk van de weg kent een voetpad en op de plek waar vroeger de oude strondschuit aanlag is een parkeerplaats voor bezoekers,  waar ook gebruik van wordt gemaakt door de bewoners zonder en met kleine erven.

Half op het fietspad staand wijzen de bewoners de raadsleden af en toe op het gevaar van de wielrenners. Het gezelschap doet elke keer een stapje terug een erf op.

Gevolgen inrichting:
De bewoners vertellen: de weg trekt door haar inrichting veel, en veel te hard rijdend verkeer. Dit gaat ten koste van de veiligheid van o.a. bewoners. Geluidsoverlast komt, na de herinrichting van de A27, niet van de snelweg en de trein maar van de Koningin Wilhelminaweg. Vanaf het erf op en afrijden/lopen, de hond uitlaten, naar het bushokje lopen, met fietsen, ontstaan ook voor kinderen hele gevaarlijke situaties.
Ook bezoekers die hun auto langs de (schuine) weg parkeren hebben te maken met aan twee kanten snelverkeer. Het fietspad is vorig jaar (voor de helft) vernieuwd. Met geld van de provincie. Het gevolg is dat een halve meter “wandelpad” is verdwenen en meteen tegen de tuinen wielrenners en bromfietsers vrij baan hebben. Op de hele weg vinden snelheidsraces plaats tussen auto’s, motoren, brommers en wielrenners die regelmatig (bijna) botsen met bewoners die zich buiten het erf begeven. Snelheden tot boven de 100 kilometer zijn niet standaard maar het gebeurt regelmatig.

Kortom, al jarenlang en steeds meer een onhoudbare situatie. Maar nooit is de weg bij de gemeente prioriteit.

Bekendheid en prioriteit problematiek:
Uit de uitwisseling wordt duidelijk dat de algemene problematiek al jaren bekend is: de Koningin Wilhelminaweg is sinds jaar en dag ingericht voor snelle verplaatsing van veel en ook zwaar verkeer. Alle, ook oudere aanwezigen erkennen dat de inrichting van de weg al tientallen jaren niet is veranderd. In de tussentijd is de A27 verbreed en de noodzaak voor een “derde snelle baan” afgenomen. Ook de visie op ruim baan voor langzamer verkeer op binnenwegen is toegenomen. De Koningin Wilhelminaweg is echter nooit “meegegaan met de tijd”. Ze maakt onderdeel uit van de N417 , evenals de Tolakkerweg. De Tolakkerweg is in 2008 al heringericht en krijgt dit jaar weer een herinrichting tijdens groot onderhoud. De Tolakkerweg is ook deels binnen de bebouwde kom en valt qua onderhoud en herinrichting onder de provincie. De Koningin Wilhelminaweg is hetzelfde, maar waarom de Tolakkerweg onder de Province valt en de Koningin Wilhelminaweg niet, weten de aanwezigen niet.

De bewoners van de Koningin Wilhelminaweg wijzen erop dat ook hier groot onderhoud staat gepland en in aanloop een werkgroep van start is gegaan met plannen voor herinrichting.
Echter, door gebrek aan visie en prioriteit bij de gemeente De Bilt is de werkgroep slechts 3 x bij elkaar geweest. Ambtenaren en bewoners zijn in gesprek over slechts een paar snelheidsbeperkende maatregelen voor de snelverkeer aan. Voor het overige niet, maar zelfs daarvoor ontbreken de middelen en de vraag is of het de goede maatregelen zijn.

Oplossing:
Een visie op de Koningin Wilhelminaweg ontbreekt: wat bewoners betreft moet er meer aandacht komen voor de lokale functie (wijk- en erfontsluiting binnen de bebouwde kom); bewoners vragen zich af waarom een erf toegankelijkheidsstatus met 30 km zone, zoals op de Groenekanseweg, niet mogelijk is?
Op basis hiervan is inrichten ook logisch en verdedigbaar.

De oplossing ligt in ieder geval bij een goed ontworpen plan en uitvoering tot een voor langzaam verkeer vriendelijker herinrichting. Met daarbij aandacht voor het kruisen van verkeersstromen met bewoners van en op het erf. Waarbij rekening wordt gehouden met de overige functie van de weg: de regiobus, landbouwverkeer en de toegang tot het dorp. Al het overig (inter)nationale en provinciale verkeer kan gebruik maken van de A27 . Deze biedt een optimale verbinding met de A12 , A1 en A2 en de ring richting Utrecht.
Zie in deze ook de beschrijving rond de Tolakkerweg.

De raadsleden begrijpen de noodzaak van herinrichting van de Koningin Wilhelminaweg, betreuren het gebrek aan prioriteit en middelen bij de gemeente. Ze wijzen erop dat de provincie andere taken heeft en herinrichting van wegen hoger op de prioriteitenlijst staan.
In het kort komt het er op neer dat de bewoners van de Koningin Wilhelminaweg de dupe zijn van het feit dat het beheer van hun deel van de weg valt onder de gemeente De Bilt en niet onder de provincie.

Vervolg

Tweetrap :
Raadsleden gaan na of het mogelijk is om de Koningin Wilhelminaweg ook onder het beheer van de provincie te krijgen.
Daarnaast maken zij zich hard voor herinrichting met meer prioriteit VOOR LANGZAMER VERKEER en BEWONERS en om minimaal tijdens het komend onderhoud met simpele maatregelen de snelheid uit de weg te halen. Voorbeeld: een versmalling vanaf de snelweg, bij de kruising Nieuwe Wetering. Evenals werken met kleuren binnen de bebouwde kom. Raadsleden gaan ook na waarom er niet systematisch wordt gecontroleerd op hardrijden.

Opmerking van een raadslid nav verslag:

Wij labelen een straat als wijkontsluitingsweg, gebiedsontsluitingsweg of anderszins en daar hoort dan een snelheidslimiet bij.
Dus eerst een label en daarmee heb je meteen de maximum snelheid. In plaats van dat je eerst kijkt welke snelheid acceptabel/wenselijk is en daar dan een label aan hangen. Waarbij ik de vraag stel waarom is een label noodzakelijk? In de huidige systematiek waarschijnlijk wel omdat het label de max. snelheid bepaalt.

Voor vragen :
Tonny Groen
Namens bewoners:
Werkgroep Koningin Wilhelminaweg Groenekan
Vereniging Groenekan
Tel 0633313005