Om het beleid omtrent zonnevelden en windmolens vorm te geven wil de gemeente De Bilt in overleg treden met de bewoners.
Hiertoe heeft ze in september 2020 een drietal bijeenkomsten gepland, twee daarvan vinden online plaats. De data zijn:

  • maandag 14 september 2020 in de aula van Aeres VMBO, Dierenriem 2 in Maartensdijk
  • maandag 21 september 2020: online
  • dinsdag 22 september 2020: online

Alle  bijeenkomsten beginnen stipt om 19:30 uur.

X