De gemeente De Bilt wil een duurzame gemeente zijn. Duurzame ontwikkeling betekent dat we ervoor zorgen dat onze gemeente nu en in de toekomst aantrekkelijk is voor haar bewoners en bedrijven. Onderdeel van dit beleid zijn de “zonnevelden”, hoewel de gemeente in de diverse nota’s de voorkeur lijkt te geven aan plaatsing van zonnepanelen op daken boven veldopstellingen.
Desalniettemin treedt de gemeente in overleg met de bewoners over de zonnevelden.

Ambitie

Die ambitie van de gemeente De Bilt om duurzaam te zijn, is nader uitgewerkt in de zogenaamde ‘Routekaart Energieneutraal De Bilt 2030 (pdf)’. Deze routekaart geeft richting aan de activiteiten die de gemeente en haar partners op de korte en lange termijn uitvoeren om energieneutraal te worden: hoe gaan we dat doel bereiken? Hiervoor zijn in de routekaart vijf uitgangspunten geformuleerd, waar de raad zich met de vaststelling van het stuk op donderdag 20 april 2017 positief over heeft uitgesproken.

Routes en strategieën

De routekaart naar die energieneutraliteit maakt onderscheid tussen routes en strategieën. Routes die zijn uitgezet zijn ‘wonen’, ‘werken en produceren’, ‘mobiliteit’ en ‘communicatie’. Langs deze routes worden verschillende strategieën ingezet die betrekking hebben op besparen, hergebruiken, opslaan en opwekken. Samen staan de routes en strategieën garant voor een rijk palet aan activiteiten en maatregelen die dus op hooflijnen in de routekaart zijn uitgewerkt. De gemeente wil daarin zelf ook het goede voorbeeld geven. Ter illustratie: de gemeente De Bilt streeft naar energieneutraal gemeentelijk vastgoed in 2030. Dat vergt strategieën voor het opslaan en opwekken van energie op de route ‘werken en produceren’.

De uitgangspunten

 1. De vijf uitgangspunten waarop de gemeente met de routekaart inzet om energieneutraal te worden:
 2. De gemeente faciliteert het transitieproces, stimuleert initiatieven en ontwikkelt daarvoor instrumentarium
 3. De gemeente geeft prioriteit aan het besparen van energie en zet daarbij in op de huishoudens als grootste gebruikersgroep
 4. De gemeente wil stapsgewijs van het aardgas af en neemt daarin samen met de direct betrokkenen de regie
 5. De gemeente geeft de voorkeur aan het plaatsen van zonnepanelen op daken boven veldopstellingen. Initiatieven voor zonnevelden worden getoetst aan de nota ‘Beleid duurzame energie  zonnevelden’

Grootschalige opwekking van energie wordt alleen door de gemeente gefaciliteerd als het een bottom-up initiatief is, het draagvlak geniet, de opbrengst (mede) ten goede komt aan de gemeenschap en er sprake is van ruimte voor participatie.

Deze informatie vindt u ook terug in het ‘Routeplan energieneutraal De Bilt 2030’ (pdf)

Downloads en links
DatumOnderwerpLink
12-10-2020NOS over volle electriciteitsnetwerkLees artikel
08-12-2020Een Vandaag over windturbinesBekijk video
12-11-2020Nieuwsbrief gemeente over duurzaamheidBekijk de nieuwsbrief
21-08-2020Uitnodiging meedenkbijeenkomstenDownload de uitnodiging
07-08-2020Nota Zonnevelden gemeente De Bilt 2017Download nota
07-08-2020Routeplan Energieneutraal De Bilt 2030Download routeplan
07-08-2020Routekaart Energieneutraal De Bilt 2030Download routekaart
Bijeenkomsten
Inwoners wordt gevraagd mee te denken.
Er staan daartoe voor september drie bijeenkomsten gepland door de gemeente over het zonneveldenbeleid.
Voor inwoners van de vier groene kernen:
 • maandagavond 14 september 2020:
  aula van Aeres in Maartensdijk
 • maandagavond 21 september 2020:
  online
 • dinsdagavond 22 september 2020:
  online
Bekijk of download de uitnodiging
X