Skip to main content

Nieuwsbrief van gemeente

De gemeente De Bilt werkt momenteel aan de Woonvisie 2030. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is de uitkomst van het participatietraject ‘Samen Werken aan Wonen’. Hierin hebben inwoners een aantal adviezen op het gebied van woningbouw aan de gemeente gegeven. Deze woonvisie is daarmee een belangrijke mijlpaal, als eerste beleidsdocument dat gebaseerd is op het inwonersadvies.
De uit dit traject voortkomende woningbouwopgave maakt uiteindelijk deel uit van de Omgevingsvisie.