Skip to main content

Voortgangsrapportage werkgroep

Een AED kan bij een hartstilstand een mensenleven redden. In Groenekan is geen AED aanwezig, maar een werkgroep is onlangs een intiatief gestart om een AED te realiseren aan de Grothelaan.
Een “overtollige” buitenkast van De Bilt wordt voor hiervoor gereserveerd. 

Er is een landelijke ondersteuning voor AED-projecten (buurtaed.nl) die een digitale crowdfunding ondersteunt. Dit is een initiatief van de Nederlandse Hartstichting dat loopt als een trein. Lokale projecten zijn op de site te vinden en iedereen kan digitaal een schenking doen. Het bedrag dat je schenkt is te zien maar je kunt anoniem doneren of met naam.
He tbenodigde bedrag van € 1650 moet binnen 30 dagen gehaald worden. Zo niet dan worden alle bedragen teruggestort.
Praktisch gesproken: de werkgroep informeert lokaal, BuurtAED doet de “administratie”.

BuurtAED levert een AED incl. buitenkast, gesponsored door Philips. De werkgroep heeft de vraag gesteld of  het aanbod minus de buitenkast mogelijk is. Daar is nog geen antwoord op gekomen.
Reacties van enkele dorpsbewoners waren positief, maar “december is al een dure maand”. 
Daartegenover staan ook de geluiden van “het is de maand van geven”.
De werkgroep kiest ervoor iets na Sinterklaas te starten met de inzamelingsactie zodat de “maand-termijn” nog een week in januari valt.

We zijn bezig contacten/groepen in Groenekan te informeren over dit plan. 
Momenteel worden er afspraken gemaakt met de huisartsen  en de eigenaren over de plek van de montage aan de muur.

Er komt een trainingsbijeenkomst over “hoe te handelen” ingeval je voor de situatie staat dat iemand een hartstilstand krijgt. Deze training wordt gegeven door Nicola Visscher. Degenen die de training gevolgd hebben, komen op een lijst van mensen die handelingsbevoegd zijn (toegang mogen krijgen tot de AED en deze mogen bedienen). Als er een noodgeval is, moet 112 gebeld worden. Vervolgens wordt een ambulance gestuurd en op basis van de postcode de dichtstbij wonende “handelingsbevoegde”.

AED

Meer informatie over defibrilleren en AED’s vindt u op onderstaande websites.

Website ReanimatieraadWebsite BuurtAED