Skip to main content

Maandag 21 februari 2022 organiseert Vereniging Groenekan een algemene ledenvergadering in dorpshuis De Groene Daan.

Deze ALV is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging Groenekan en start om 19:15 uur (zaal open 19:00 uur).

Agenda Algemene Ledenvergadering

  1. Opening en welkom
  2. Financiën en goedkeuring jaarverslag 2020
  3. Bestuurswisseling.
    Marius van Den Bosch treedt af en Tonny Groen stelt zich beschikbaar als voorzitter. Wij danken Marius voor zijn inzet en wijsheid voor de Vereniging en de dorpsraad. Vele jaren is hij betrokken geweest bij Groenekan, in het bestuurlijk leven maar ook als betrokken inwoner. Gelukkig blijft Marius bij de ons in werkgroepen actief.
  4. Rondvraag en sluiting
Download hier het jaarverslag 2020

Aanmelden is verplicht. Dit is noodzakelijk om tot een geldige stemming te komen. Dit doet u bij onze secretaris Reinbert van Zwetselaar:

Meld u hier aan via e-mail