Skip to main content

De gemeente Utrecht gaat de Bastionweg opnieuw inrichten. Op maandag 7 februari wordt gestart met de werkzaamheden. Ze worden gefaseerd uitgevoerd. Eind mei zijn de werkzaamheden klaar.

De nieuwe inrichting eruit.

Het asfalt van de Bastionweg is toe aan onderhoud. Dit onderhoud wordt gecombineerd met een nieuwe inrichting. Op de Bastionweg wordt veel gewandeld en gefietst. Daarom wordt de weg ingericht als fietsstraat met rood asfalt en een voetpad ernaast. Dat maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger en prettiger om de Bastionweg te gebruiken. De maximumsnelheid wordt verlaagd van 50 naar 30 km/uur.

De planning van de werkzaamheden.

Er zijn vijf fases. Dit wordt gedaan om fort Blauwkapel en de Voordorpsedijk bereikbaar te houden. Per fase sluiten wordt een deel van de weg afgesloten. Het oude asfalt wordt vervangen door een nieuwe laag rood asfalt, die voorzien wordt van nieuwe markering en belijning. Er komt ook een voetpad. Aan het einde van de laatste fase worden nieuwe verkeersborden geplaatst. Zie ook het kaartje met de fases:

  • Fase 1: van 7 februari t/m 11 maart
  • Fase 2: van 14 maart t/m 8 april
  • Fase 3: van 11 april t/m 6 mei

De planning van fase 4 en 5 is nog niet definitief. Naar verwachting worden fase 4 en 5 in mei uitgevoerd. Hierover volgt tezijnertijd nadere informatie.

Omleidingen.

In elke fase wordt een deel van de Bastionweg afgesloten. Voetgangers, fietsers en auto’s worden omgeleid. Fort Blauwkapel, de Kapelweg en de Voordorpsedijk blijven altijd bereikbaar, evenals het volkstuinencomplex en de scouting. Op www.utrecht.nl/bastionweg vindt u per fase een kaartje met de omleidingsroutes.

Onderzoek naar verkeersknip loopt nog.

Er wordt nog onderzocht of de Bastionweg vlak voor de aansluiting met de Einthovendreef Zuid wordt afgesloten voor autoverkeer. Deze verkeersknip zorgt ervoor dat de Bastionweg niet meer gebruikt kan worden als sluiproute. De Kapelweg en de woningen en bedrijven op fort Blauwkapel en aan de Voordorpsedijk blijven ook bij een verkeersknip goed bereikbaar via de Darwindreef en het zuidelijk deel van de Bastionweg tot de spoorwegovergang.

Een mogelijke verkeersknip wordt gerealisserd in de vorm van een bussluis. Vrachtwagens en tractoren kunnen deze bussluis wel passeren maar auto’s niet. Zo blijft het ook voor vrachtwagens en tractoren mogelijk om vanaf de Koningin Wilhelminaweg vanuit Groenekan rechtstreeks via de Bastionweg naar de Voordorpsedijk te rijden.
De verkeersveiligheid op de Bastionweg en het naastgelegen Robert Kochplein is ook nog onderwerp van onderzoek. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in maart een besluit genomen over de eventuele verkeersknip.
Als dit besluit genomen is, wordt dit gepubliceerd.

Meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ünal Çolak (opzichter) of Adrie Kok (projectleider) van Stadsbedrijven, via telefoonnummer 14 030 of bastionweg@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17, of via telefoonnummer 14 030.

Lees het verslag van de informatieavond 8 juni 2021