Skip to main content

Artikel in de Vierklank

Wat is de impact van windturbines van 240m hoog op onze omgeving en die van de toekomst? Die vraag stelt en verbindt een groeiende groep burgers uit alle kernen en grensgebieden van onze gemeente, verenigd onder de naam Energie De Bilt. Dat we nu echt in actie moeten komen om de klimaatverandering een halt toe te roepen is helder. En dat we daar als inwoners ook allemaal onze schouders onder moeten zetten ook. Waarom dan twijfelen aan de inzet van windturbines? Die lossen toch het probleem op? Of toch niet..?

Uit onderzoek van de gemeente in juli 2020, blijkt dat 89% van de burgers het ‘(zeer) belangrijk’ vinden om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Maar in datzelfde onderzoek is slechts 12% van de ondervraagden het eens met het plaatsen van windmolens als oplossing. En dit was nog vóór de aankondiging dat er in het verkennende gebiedsonderzoek dat volgde werd gerekend met mega turbines van 240 meter hoog. Dit is ruim twee keer de hoogte van de Domtoren in Utrecht. En dat deze turbo torens op minimaal 300 meter van bewoning kunnen komen te staan. In een gebied dat behoort tot één van de meest windstille gebieden van ons land (bron: KNMI).

De vragen die de burgers achter Energie De Bilt onderzoeken, zijn:

  • Hoe solidair en gemeenschappelijk is een oplossing, als de rekening (van deze energietransitie) door slechts een klein deel van de inwoners moet worden ‘betaald’?
  • Windturbines en subsidieregelingen: naar wie gaan de baten en naar wie de lasten?
  • Wat doen deze turbines met ons welzijn en gezondheid?
  • Welke impact hebben deze turbines op het aanzicht van hetlandschap en het welzijn van dieren?
  • En als belangrijkste: hoe zien wij de toekomst voor onszelf en de generaties na ons? Welke alternatieven zijn voorhanden nu en in de nabije toekomst?

In de komende weken zal Energie De Bilt op deze vragen een antwoord geven.Daarnaast hebben ze gesprekken met de verantwoordelijk wethouder Anne Brommersma. Ze hebben haar gevraagd of ze bereid is om een (h)echte samenwerking aan te gaan met de inwoners van onze gemeente. Ze hebben voor ogen dat ze met een representatieve vertegenwoordiging uit de verschillende kernen van de gemeente een brede visie kunnen vormen. Om vanuit daar een stappenplan te maken hoe burgers en gemeente samen de klimaatdoelstellingen voor 2030 gaan halen.
Energie De Bilt is zich bewust van wat dit vraagt van de wethouder die op de rijdende trein van de U16 (uitleg U16/RES?) een stop moet maken om echt samen te gaan werken. En dat vraagt om politieke moed. Maar dit wordt gezien dit als een noodzakelijke stop, want anders raast deze trein aan de inwoners voorbij, op een sterk verouderd spoor. De huidige planning is om in mei het aanbod van de gemeente De Bilt aan de U16 voor te leggen aan de gemeenteraad. Het aanbod dat bepaalt wat wij als gemeente gaan bijdragen aan het produceren van een x-aantal terawattuur. Dit is een ‘leeg’ getal, als daar niet een breed gedragen visie aan ten grondslag ligt.Wat we van alle inwoners van de gemeente vragen is:•Informeer je goed, trek samen op, ook al komen de turbinesniet in jouw achtertuin. Het heeft immers invloed op de toekomst van de gehele gemeente.•Steun het creëren van een positieve visie op een duurzame toekomst: knip de poster in de krant uit, hang hem achter uw raam en teken de petitie, ga naar www.energiedebilt.nl voor meer informatie.

Raadsavond Samen Werken aan Wonen 16 maart

In juni krijgt de gemeenteraad een advies van de inwoners. Daarom is het belangrijk dat zij betrokken is en weet wat er speelt. Dinsdagavond 16 maart kwamen er 100 mensen samen bij een drukbezochte digitale raadsavond rondom Samen werken aan wonen.

De raadsleden konden deze avond vragen stellen en een eerste reactie geven. Er werd gesproken over de opbrengst tot nu toe. Hoe zijn we op dit punt gekomen? Hoe verliep het proces? Hoe zijn inwoners van de gemeente betrokken? Ook leden het redactieteam en het kennisteam kwamen aan het woord. Zij spraken over hun ervaringen als woningzoekenden, de betrokkenheid van bewoners en vooral over de wens om de leefkwaliteit van hun omgeving hoog te houden.