Skip to main content

Presentatie concept-advies van inwoners

Het redactieteam van inwoners heeft de afgelopen weken hard gewerkt. Samen hebben zij alle inbreng uit het participatietraject gebundeld tot één conceptadvies. Een conceptadvies van inwoners aan de raad. Het voorlopige resultaat wordt gepresenteerd op donderdag 8 april in een interactief webinar. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Programma (voorlopig)

  • 19.50 uur Digitale wachtruimte geopend.
   U kunt inloggen en alvast plaatsnemen in de online wachtruimte
  • 20.00 uur We gaan live!
   Samen met wethouder Smolenaers heten we iedereen welkom en leggen uit hoe de avond werkt en wat er aan bod komt tijdens dit webinar.
  • Even bijpraten
   Hoe ging dit traject zijn werk? Welke adviezen kwamen binnen? Wat was de rol van het reactieteam? En hoe gaan we straks verder?
  • In gesprek met het redactieteam
   We nemen door hoe het proces verliep. Hoe hebben zij dit aangepakt?
  • Het advies
   Aan de hand van een aantal thema’s gaan we de adviezen bekijken. Klopt het beeld dat is geschetst? Kunt u zich hierin vinden?
  • We gaan afronden
   Hoe gaan we verder? Hoe nemen we de reacties uit deze avond mee? En wanneer gaat het advies naar de raad?
  • 21.30 uur Einde

Raadsavond Samen Werken aan Wonen 16 maart

In juni krijgt de gemeenteraad een advies van de inwoners. Daarom is het belangrijk dat zij betrokken is en weet wat er speelt. Dinsdagavond 16 maart kwamen er 100 mensen samen bij een drukbezochte digitale raadsavond rondom Samen werken aan wonen.

De raadsleden konden deze avond vragen stellen en een eerste reactie geven. Er werd gesproken over de opbrengst tot nu toe. Hoe zijn we op dit punt gekomen? Hoe verliep het proces? Hoe zijn inwoners van de gemeente betrokken? Ook leden het redactieteam en het kennisteam kwamen aan het woord. Zij spraken over hun ervaringen als woningzoekenden, de betrokkenheid van bewoners en vooral over de wens om de leefkwaliteit van hun omgeving hoog te houden.