Skip to main content

Raadsvergadering en webinar

De adviezen aan de gemeenteraad over de woningbouwopgave zijn inmiddels door een ieder ingediend en het redactieteam van de gemeente is nu bezig om daar een advies van te maken.

Belangrijk voor het vervolg zijn de volgende evenementen.

Raadsavond

Op dinsdag 16 maart 2021 is er een raadsavond “wonen” waarin de raad wordt geïnformeerd over de aanpak en de eerste resultaten van het project “Samen werken aan wonen”.

Webinar

Op donderdag 8 april 2021 is er een webinar waarin het redactieteam van de gemeente het advies “Samen werken aan wonen”, dat ze hebben samengesteld op basis van de 50 ingediende adviezen, aan de betrokkenen voorlegt.

Beide evenementen zijn d.m.v. een link in het raadsinformatiesysteem te volgen, deze links worden hier geplaatst zodra ze beschikbaar zijn.

In juni gaat de raad een besluit nemen over de uitvoering van de woningbouwopgave. Op donderdag 10 juni 2021 staat er een commissievergadering Ruimtelijke Ordening gepland. Als men wil inspreken over de uitvoering van de woningbouw, dan is dat het moment.