Gefaseerde uittreding bestuursleden

In de nieuwsbrief van mei 2020 van de vereniging is aangekondigd dat er in september een bestuurswisseling zou plaatsvinden omdat we een gekozen bestuur nastreven. Tevens heeft Jelle de Wit toen aan het bestuur aangegeven dat hij zich voor een eigen initiatief wil inzetten, een idee voor natuurontwikkeling en woningbouw in Groenekan. Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan hebben we toen in mei al besloten dat het beter is dat Jelle niet meer deelneemt aan de vergaderingen van Vereniging Groenekan of aan werkgroepen die zich met woningbouwlocaties in ons dorp gaan bezighouden.

We gingen er in het voorjaar nog vanuit dat het mogelijk zou moeten zijn om in de vergadering van 17 september j.l. een volledig nieuw gekozen bestuur te kunnen benoemen. Door onder andere Corona is het een lastige zoektocht geworden naar nieuwe bestuursleden. Daarom hebben we in de afgelopen openbare vergadering een plan gepresenteerd hoe we door een gefaseerde uittreding alsnog tot een democratisch gekozen bestuur kunnen komen. Het ligt nu echter voor de hand dat Jelle als eerste uittreedt en wel per 1 oktober, zonder dat er vervanging voor Jelle is gevonden.

De vereniging heeft nooit kennis gehad van zaken die in het voordeel zou kunnen zijn van een van de bestuursleden of in dit specifieke geval voor de ideeën van Jelle. Tegelijkertijd heeft Jelle ervoor gekozen om de overige bestuursleden niet te betrekken bij de ontwikkeling van zijn ideeën. Zo zijn deze activiteiten altijd gescheiden geweest.

Jelle heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de vereniging, waarvoor we hem erkentelijk zijn. We hopen dat hij op andere terreinen zijn kennis wil aanwenden in werkgroepen van de vereniging.

Er speelt veel in ons dorp. Meld je daarom aan, word lid van de Vereniging Groenekan

Met vriendelijke groet,
Tonny Groen, Marius van den Bosch, Erik Hallers, Reinbert van Zwetselaar en Jelle de Wit

Bestuur per 1 oktober

Marius van den Bosch, voorzitter
Reinbert van Zwetselaar, secretaris
Erik Hallers, communicatie
Tonny Groen, participatie

X